پایگاه جامع تبلیغ ذی طوی

@zitova_ir

پایگاه جامع تبلیغ ذی طوی

کانال رسمی پایگاه جامع تبلیغ ذی طوی در تلگرام http://telegram.me/zitova_ir
دنبال کننده

755

پست‌ها

114

مشارکت

4.32%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
4.32%
میانگین لایک‌ها
32.10
میانگین کامنت‌ها
0.53

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-05-05 Sun 761 - 2,694 - 114 -
2019-05-06 Mon 761 - 2,691 -3 114 -
2019-05-07 Tue 761 - 2,690 -1 114 -
2019-05-08 Wed 761 - 2,689 -1 114 -
2019-05-09 Thu 761 - 2,689 - 114 -
2019-05-14 Tue 761 - 2,689 - 114 -
2019-05-19 Sun 762 +1 2,690 +1 114 -
2019-05-24 Fri 757 -5 2,683 -7 114 -
2019-05-28 Tue 757 - 2,682 -1 114 -
2019-05-30 Thu 759 +2 2,683 +1 114 -
2019-06-05 Wed 758 -1 2,682 -1 114 -
2019-06-06 Thu 758 - 2,683 +1 114 -
2019-06-10 Mon 756 -2 2,682 -1 114 -
2019-06-12 Wed 756 - 2,682 - 114 -
2019-06-16 Sun 755 -1 2,685 +3 114 -
خلاصه مجموع -6 -

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-16 755 114
30 روز 2019-07-16 755 114
60 روز 2019-08-15 755 114
3 ماه 2019-09-14 755 114
6 ماه 2019-12-13 755 114
9 ماه 2020-03-12 755 114
1 سال 2020-06-15 755 114
1 سال و نیم 2020-12-14 755 114
2 سال 2021-06-15 755 114
بر اساس میانگین - دنبال کنندگان /روز - پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8% پایگاه جامع تبلیغ ذی طوی 4.32%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:39

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.