ذی طوی(او سالهامنتظر ماست)

@zitova.ir

ذی طوی(او سالهامنتظر ماست)

آدرس تلگرام ما
دنبال کننده

9,634

پست‌ها

382

مشارکت

0.05%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
0.05%
میانگین لایک‌ها
4.93
میانگین کامنت‌ها
0.13

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-06-25 Tue 9,651 - 603 - 382 -
2019-06-29 Sat 9,648 -3 604 +1 382 -
2019-07-03 Wed 9,646 -2 605 +1 382 -
2019-07-09 Tue 9,646 - 605 - 382 -
2019-07-13 Sat 9,646 - 605 - 382 -
2019-07-19 Fri 9,645 -1 604 -1 382 -
2019-07-21 Sun 9,643 -2 604 - 382 -
2019-07-23 Tue 9,642 -1 604 - 382 -
2019-07-30 Tue 9,639 -3 603 -1 382 -
2019-08-02 Fri 9,639 - 603 - 382 -
2019-08-05 Mon 9,638 -1 604 +1 382 -
2019-08-06 Tue 9,637 -1 604 - 382 -
2019-08-10 Sat 9,638 +1 603 -1 382 -
2019-08-13 Tue 9,636 -2 604 +1 382 -
2019-08-19 Mon 9,634 -2 603 -1 382 -
خلاصه مجموع -17 -

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 9,634 382
30 روز 2019-09-18 9,634 382
60 روز 2019-10-18 9,634 382
3 ماه 2019-11-17 9,634 382
6 ماه 2020-02-15 9,634 382
9 ماه 2020-05-15 9,634 382
1 سال 2020-08-18 9,634 382
1 سال و نیم 2021-02-16 9,634 382
2 سال 2021-08-18 9,634 382
بر اساس میانگین - دنبال کنندگان /روز - پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4% ذی طوی(او سالهامنتظر ماست) 0.05%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 03:17:59

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.