ولاية‌

@welayat.ar

ولاية‌

ومضات تكشح الدياجير👇👇
دنبال کننده

17,210

پست‌ها

565

مشارکت

0.44%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
0.44%
میانگین لایک‌ها
69.87
میانگین کامنت‌ها
6.33

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-07-08 Mon 16,626 - 4,023 - 547 -
2019-07-12 Fri 16,603 -23 4,024 +1 551 +4
2019-07-19 Fri 16,557 -46 3,547 -477 556 +5
2019-07-20 Sat 16,552 -5 3,298 -249 556 -
2019-07-26 Fri 16,524 -28 1,250 -2048 557 +1
2019-07-28 Sun 16,504 -20 503 -747 557 -
2019-07-30 Tue 16,485 -19 153 -350 558 +1
2019-08-02 Fri 16,699 +214 802 +649 559 +1
2019-08-04 Sun 16,780 +81 1,151 +349 559 -
2019-08-06 Tue 16,844 +64 1,405 +254 560 +1
2019-08-08 Thu 16,919 +75 1,750 +345 560 -
2019-08-10 Sat 17,063 +144 2,322 +572 560 -
2019-08-15 Thu 17,218 +155 2,701 +379 563 +3
2019-08-17 Sat 17,210 -8 2,404 -297 564 +1
2019-08-19 Mon 17,210 - 2,101 -303 565 +1
خلاصه مجموع +584 +18

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 17,210 565
30 روز 2019-09-18 17,690 595
60 روز 2019-10-18 18,170 625
3 ماه 2019-11-17 18,650 655
6 ماه 2020-02-15 20,090 745
9 ماه 2020-05-15 21,530 835
1 سال 2020-08-18 23,050 930
1 سال و نیم 2021-02-16 25,962 1,112
2 سال 2021-08-18 28,890 1,295
بر اساس میانگین +16 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4% ولاية‌ 0.44%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 16:28:32

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.