ولاية‌

@welayat.ar

ولاية‌

ومضات تكشح الدياجير👇👇
دنبال کننده

16,646

پست‌ها

531

مشارکت

0.61%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
0.61%
میانگین لایک‌ها
90.23
میانگین کامنت‌ها
10.87

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-05-07 Tue 16,321 - 3,749 - 515 -
2019-05-08 Wed 16,326 +5 3,785 +36 516 +1
2019-05-09 Thu 16,326 - 3,819 +34 516 -
2019-05-11 Sat 16,341 +15 3,917 +98 517 +1
2019-05-12 Sun 16,342 +1 3,939 +22 518 +1
2019-05-14 Tue 16,351 +9 4,045 +106 520 +2
2019-05-18 Sat 16,357 +6 4,148 +103 521 +1
2019-05-28 Tue 16,490 +133 4,656 +508 525 +4
2019-05-29 Wed 16,513 +23 4,718 +62 525 -
2019-05-30 Thu 16,528 +15 4,731 +13 525 -
2019-06-06 Thu 16,588 +60 4,753 +22 524 -1
2019-06-07 Fri 16,586 -2 4,751 -2 524 -
2019-06-11 Tue 16,567 -19 4,747 -4 526 +2
2019-06-13 Thu 16,587 +20 4,818 +71 528 +2
2019-06-16 Sun 16,646 +59 4,939 +121 531 +3
خلاصه مجموع +325 +16

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-16 16,646 531
30 روز 2019-07-16 16,916 561
60 روز 2019-08-15 17,186 591
3 ماه 2019-09-14 17,456 621
6 ماه 2019-12-13 18,266 711
9 ماه 2020-03-12 19,076 801
1 سال 2020-06-15 19,931 896
1 سال و نیم 2020-12-14 21,569 1,078
2 سال 2021-06-15 23,216 1,261
بر اساس میانگین +9 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4% ولاية‌ 0.61%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:34

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.