نقدو تحلیل

@tahlil1396

نقدو تحلیل

بازنگری ای مستدل در آنچه از نظام شاهنشاهی میدانیم
دنبال کننده

5,131

پست‌ها

305

مشارکت

5.55%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
5.55%
میانگین لایک‌ها
235.27
میانگین کامنت‌ها
49.77

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-04-22 Mon 3,949 - 7,500 - 277 -
2019-04-24 Wed 3,973 +24 7,499 -1 279 +2
2019-04-25 Thu 3,998 +25 7,500 +1 280 +1
2019-04-26 Fri 4,019 +21 7,498 -2 281 +1
2019-04-28 Sun 4,037 +18 7,499 +1 282 +1
2019-05-05 Sun 4,113 +76 7,489 -10 288 +6
2019-05-07 Tue 4,140 +27 7,496 +7 291 +3
2019-05-09 Thu 4,181 +41 7,494 -2 291 -
2019-05-15 Wed 4,421 +240 7,498 +4 294 +3
2019-05-17 Fri 4,444 +23 7,494 -4 296 +2
2019-05-30 Thu 4,881 +437 7,495 +1 300 +4
2019-06-12 Wed 5,015 +134 7,499 +4 304 +4
2019-06-13 Thu 5,041 +26 7,500 +1 304 -
2019-06-15 Sat 5,133 +92 7,500 - 305 +1
2019-06-16 Sun 5,131 -2 7,503 +3 305 -
خلاصه مجموع +1182 +28

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-16 5,131 305
30 روز 2019-07-16 5,821 335
60 روز 2019-08-15 6,511 365
3 ماه 2019-09-14 7,201 395
6 ماه 2019-12-13 9,271 485
9 ماه 2020-03-12 11,341 575
1 سال 2020-06-15 13,526 670
1 سال و نیم 2020-12-14 17,712 852
2 سال 2021-06-15 21,921 1,035
بر اساس میانگین +23 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4% نقدو تحلیل 5.55%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 23:56:26

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.