نقدو تحلیل

@tahlil1396

نقدو تحلیل

بازنگری ای مستدل در آنچه از نظام شاهنشاهی میدانیم
دنبال کننده

6,279

پست‌ها

354

مشارکت

2.77%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
2.77%
میانگین لایک‌ها
153.77
میانگین کامنت‌ها
20.00

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-07-03 Wed 5,177 - 6,669 - 311 -
2019-07-06 Sat 5,164 -13 6,422 -247 312 +1
2019-07-09 Tue 5,176 +12 6,301 -121 315 +3
2019-07-17 Wed 5,200 +24 5,165 -1136 321 +6
2019-07-19 Fri 5,240 +40 5,130 -35 323 +2
2019-07-24 Wed 5,252 +12 5,058 -72 328 +5
2019-07-28 Sun 5,309 +57 5,152 +94 332 +4
2019-07-30 Tue 5,363 +54 5,646 +494 334 +2
2019-07-31 Wed 5,401 +38 5,916 +270 334 -
2019-08-04 Sun 5,877 +476 7,474 +1558 337 +3
2019-08-06 Tue 5,976 +99 7,460 -14 339 +2
2019-08-07 Wed 6,010 +34 6,829 -631 340 +1
2019-08-15 Thu 6,223 +213 7,400 +571 350 +10
2019-08-16 Fri 6,245 +22 7,413 +13 351 +1
2019-08-19 Mon 6,279 +34 7,488 +75 354 +3
خلاصه مجموع +1102 +43

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 6,279 354
30 روز 2019-09-18 7,059 384
60 روز 2019-10-18 7,839 414
3 ماه 2019-11-17 8,619 444
6 ماه 2020-02-15 10,959 534
9 ماه 2020-05-15 13,299 624
1 سال 2020-08-18 15,769 719
1 سال و نیم 2021-02-16 20,501 901
2 سال 2021-08-18 25,259 1,084
بر اساس میانگین +26 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4% نقدو تحلیل 2.77%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 17:18:59

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.