یارسان(اهل حق) تاریخ و باورها

@soltaneshagh

یارسان(اهل حق) تاریخ و باورها

دنبال کننده

1,770

پست‌ها

222

مشارکت

5.02%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
5.02%
میانگین لایک‌ها
70.70
میانگین کامنت‌ها
18.23

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-07-04 Thu 1,797 - 708 - 222 -
2019-07-06 Sat 1,790 -7 706 -2 222 -
2019-07-07 Sun 1,790 - 705 -1 222 -
2019-07-08 Mon 1,790 - 705 - 222 -
2019-07-10 Wed 1,790 - 706 +1 222 -
2019-07-11 Thu 1,788 -2 706 - 222 -
2019-07-12 Fri 1,785 -3 706 - 222 -
2019-07-14 Sun 1,781 -4 707 +1 222 -
2019-07-16 Tue 1,779 -2 707 - 222 -
2019-07-17 Wed 1,774 -5 707 - 222 -
2019-07-22 Mon 1,771 -3 707 - 222 -
2019-07-26 Fri 1,776 +5 708 +1 222 -
2019-07-29 Mon 1,771 -5 708 - 222 -
2019-07-30 Tue 1,769 -2 708 - 222 -
2019-08-19 Mon 1,770 +1 705 -3 222 -
خلاصه مجموع -27 -

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 1,770 222
30 روز 2019-09-18 1,770 222
60 روز 2019-10-18 1,770 222
3 ماه 2019-11-17 1,770 222
6 ماه 2020-02-15 1,770 222
9 ماه 2020-05-15 1,770 222
1 سال 2020-08-18 1,770 222
1 سال و نیم 2021-02-16 1,770 222
2 سال 2021-08-18 1,770 222
بر اساس میانگین - دنبال کنندگان /روز - پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

#هشتگ‌های برتر

هشتگ‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% یارسان(اهل حق) تاریخ و باورها 5.02%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 17:14:37

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.