صدائے ولایت

@sadaewelayat

صدائے ولایت

دنبال کننده

1,407

پست‌ها

815

مشارکت

0.83%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
0.83%
میانگین لایک‌ها
11.73
میانگین کامنت‌ها
0.00

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-07-05 Fri 1,407 - 5,784 - 789 -
2019-07-06 Sat 1,407 - 5,783 -1 789 -
2019-07-08 Mon 1,406 -1 5,781 -2 793 +4
2019-07-09 Tue 1,408 +2 5,779 -2 794 +1
2019-07-11 Thu 1,407 -1 5,780 +1 794 -
2019-07-12 Fri 1,408 +1 5,779 -1 794 -
2019-07-13 Sat 1,409 +1 5,779 - 794 -
2019-07-15 Mon 1,407 -2 5,780 +1 799 +5
2019-07-18 Thu 1,407 - 5,779 -1 803 +4
2019-07-20 Sat 1,410 +3 5,779 - 803 -
2019-07-22 Mon 1,411 +1 5,780 +1 803 -
2019-07-29 Mon 1,411 - 5,780 - 807 +4
2019-07-30 Tue 1,410 -1 5,781 +1 811 +4
2019-08-06 Tue 1,407 -3 5,781 - 814 +3
2019-08-18 Sun 1,407 - 5,780 -1 815 +1
خلاصه مجموع - +26

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 1,407 815
30 روز 2019-09-18 1,407 845
60 روز 2019-10-18 1,407 875
3 ماه 2019-11-17 1,407 905
6 ماه 2020-02-15 1,407 995
9 ماه 2020-05-15 1,407 1,085
1 سال 2020-08-18 1,407 1,180
1 سال و نیم 2021-02-16 1,407 1,362
2 سال 2021-08-18 1,407 1,545
بر اساس میانگین - دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% صدائے ولایت 0.83%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-18 16:58:15

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.