nasrinkhalee

@nasrinkhaleee

nasrinkhalee

شیطون بلاک.....همین
دنبال کننده

1,932

پست‌ها

133

مشارکت

4.40%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
4.40%
میانگین لایک‌ها
83.67
میانگین کامنت‌ها
1.33

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-04-27 Sat 1,387 - 3,090 - 124 -
2019-04-29 Mon 1,406 +19 3,075 -15 126 +2
2019-05-05 Sun 1,530 +124 3,486 +411 129 +3
2019-05-07 Tue 1,613 +83 3,601 +115 130 +1
2019-05-09 Thu 1,664 +51 3,620 +19 131 +1
2019-05-11 Sat 1,740 +76 3,674 +54 132 +1
2019-05-13 Mon 1,819 +79 3,723 +49 133 +1
2019-05-15 Wed 1,849 +30 3,741 +18 133 -
2019-05-17 Fri 1,855 +6 3,745 +4 133 -
2019-05-30 Thu 1,847 -8 3,730 -15 133 -
2019-05-31 Fri 1,848 +1 3,729 -1 133 -
2019-06-03 Mon 1,840 -8 3,722 -7 133 -
2019-06-06 Thu 1,841 +1 3,723 +1 133 -
2019-06-12 Wed 1,881 +40 3,649 -74 133 -
2019-06-16 Sun 1,932 +51 3,764 +115 133 -
خلاصه مجموع +545 +9

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-16 1,932 133
30 روز 2019-07-16 2,292 163
60 روز 2019-08-15 2,652 193
3 ماه 2019-09-14 3,012 223
6 ماه 2019-12-13 4,092 313
9 ماه 2020-03-12 5,172 403
1 سال 2020-06-15 6,312 498
1 سال و نیم 2020-12-14 8,496 680
2 سال 2021-06-15 10,692 863
بر اساس میانگین +12 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% nasrinkhalee 4.40%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:25

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.