nasrinkhalee

@nasrinkhaleee

nasrinkhalee

شیطون بلاک.....همین
دنبال کننده

1,990

پست‌ها

133

مشارکت

4.41%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
4.41%
میانگین لایک‌ها
86.43
میانگین کامنت‌ها
1.37

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-06-03 Mon 1,840 - 3,722 - 133 -
2019-06-06 Thu 1,841 +1 3,723 +1 133 -
2019-06-12 Wed 1,881 +40 3,649 -74 133 -
2019-06-16 Sun 1,932 +51 3,764 +115 133 -
2019-06-27 Thu 2,018 +86 3,570 -194 133 -
2019-07-10 Wed 1,995 -23 3,558 -12 133 -
2019-07-18 Thu 1,996 +1 3,550 -8 133 -
2019-07-22 Mon 1,995 -1 3,546 -4 133 -
2019-07-24 Wed 2,005 +10 3,549 +3 133 -
2019-07-28 Sun 1,993 -12 3,548 -1 133 -
2019-08-01 Thu 1,985 -8 3,548 - 133 -
2019-08-04 Sun 1,982 -3 3,547 -1 133 -
2019-08-12 Mon 1,985 +3 3,541 -6 133 -
2019-08-16 Fri 1,993 +8 3,530 -11 133 -
2019-08-19 Mon 1,990 -3 3,528 -2 133 -
خلاصه مجموع +150 -

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 1,990 133
30 روز 2019-09-18 2,080 133
60 روز 2019-10-18 2,170 133
3 ماه 2019-11-17 2,260 133
6 ماه 2020-02-15 2,530 133
9 ماه 2020-05-15 2,800 133
1 سال 2020-08-18 3,085 133
1 سال و نیم 2021-02-16 3,631 133
2 سال 2021-08-18 4,180 133
بر اساس میانگین +3 دنبال کنندگان /روز - پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% nasrinkhalee 4.41%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 16:30:14

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.