نقد احمدالحسن

@n_ahmadalhasan

نقد احمدالحسن

به کانال تلگرام ما بپیوندید n_erfanha@
دنبال کننده

4,144

پست‌ها

87

مشارکت

4.63%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
4.63%
میانگین لایک‌ها
145.80
میانگین کامنت‌ها
46.13

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-04-26 Fri 3,050 - 6,396 - 69 -
2019-05-05 Sun 3,218 +168 5,955 -441 73 +4
2019-05-06 Mon 3,239 +21 5,963 +8 74 +1
2019-05-07 Tue 3,285 +46 6,071 +108 75 +1
2019-05-09 Thu 3,371 +86 6,035 -36 76 +1
2019-05-10 Fri 3,377 +6 5,854 -181 76 -
2019-05-15 Wed 3,387 +10 5,027 -827 76 -
2019-05-16 Thu 3,387 - 5,012 -15 76 -
2019-05-26 Sun 3,467 +80 3,873 -1139 80 +4
2019-05-30 Thu 3,761 +294 4,253 +380 82 +2
2019-06-03 Mon 3,853 +92 3,948 -305 83 +1
2019-06-10 Mon 3,883 +30 3,784 -164 85 +2
2019-06-12 Wed 3,984 +101 3,874 +90 87 +2
2019-06-14 Fri 4,105 +121 4,070 +196 87 -
2019-06-16 Sun 4,144 +39 4,166 +96 87 -
خلاصه مجموع +1094 +18

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-16 4,144 87
30 روز 2019-07-16 4,954 117
60 روز 2019-08-15 5,764 147
3 ماه 2019-09-14 6,574 177
6 ماه 2019-12-13 9,004 267
9 ماه 2020-03-12 11,434 357
1 سال 2020-06-15 13,999 452
1 سال و نیم 2020-12-14 18,913 634
2 سال 2021-06-15 23,854 817
بر اساس میانگین +27 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% نقد احمدالحسن 4.63%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:21

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.