نقد احمدالحسن

@n_ahmadalhasan

نقد احمدالحسن

به کانال تلگرام ما بپیوندید n_erfanha@
دنبال کننده

4,282

پست‌ها

113

مشارکت

3.69%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
3.69%
میانگین لایک‌ها
118.43
میانگین کامنت‌ها
39.53

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-06-26 Wed 4,233 - 3,872 - 94 -
2019-06-27 Thu 4,228 -5 3,752 -120 95 +1
2019-07-08 Mon 4,229 +1 2,884 -868 100 +5
2019-07-12 Fri 4,223 -6 2,885 +1 101 +1
2019-07-13 Sat 4,212 -11 2,882 -3 101 -
2019-07-14 Sun 4,212 - 2,882 - 102 +1
2019-07-16 Tue 4,209 -3 2,884 +2 102 -
2019-07-17 Wed 4,207 -2 2,881 -3 102 -
2019-07-18 Thu 4,201 -6 2,879 -2 103 +1
2019-07-20 Sat 4,189 -12 2,934 +55 104 +1
2019-07-29 Mon 4,250 +61 3,532 +598 108 +4
2019-07-30 Tue 4,248 -2 3,534 +2 109 +1
2019-08-06 Tue 4,269 +21 3,477 -57 110 +1
2019-08-11 Sun 4,270 +1 3,476 -1 111 +1
2019-08-19 Mon 4,282 +12 3,480 +4 113 +2
خلاصه مجموع +49 +19

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 4,282 113
30 روز 2019-09-18 4,312 143
60 روز 2019-10-18 4,342 173
3 ماه 2019-11-17 4,372 203
6 ماه 2020-02-15 4,462 293
9 ماه 2020-05-15 4,552 383
1 سال 2020-08-18 4,647 478
1 سال و نیم 2021-02-16 4,829 660
2 سال 2021-08-18 5,012 843
بر اساس میانگین +1 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% نقد احمدالحسن 3.69%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 12:57:24

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.