کسب و کار اسلامی

@kareslami

کسب و کار اسلامی

دنبال کننده

926

پست‌ها

223

مشارکت

2.38%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
2.38%
میانگین لایک‌ها
21.67
میانگین کامنت‌ها
0.37

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-07-10 Wed 949 - 3,214 - 223 -
2019-07-11 Thu 949 - 3,213 -1 223 -
2019-07-12 Fri 946 -3 3,213 - 223 -
2019-07-14 Sun 947 +1 3,211 -2 223 -
2019-07-15 Mon 946 -1 3,209 -2 223 -
2019-07-17 Wed 943 -3 3,204 -5 223 -
2019-07-18 Thu 943 - 3,202 -2 223 -
2019-07-21 Sun 939 -4 3,202 - 223 -
2019-07-23 Tue 940 +1 3,202 - 223 -
2019-07-26 Fri 936 -4 3,197 -5 223 -
2019-07-28 Sun 936 - 3,197 - 223 -
2019-08-01 Thu 936 - 3,190 -7 223 -
2019-08-05 Mon 931 -5 3,190 - 223 -
2019-08-10 Sat 927 -4 3,187 -3 223 -
2019-08-19 Mon 926 -1 3,182 -5 223 -
خلاصه مجموع -23 -

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 926 223
30 روز 2019-09-18 926 223
60 روز 2019-10-18 926 223
3 ماه 2019-11-17 926 223
6 ماه 2020-02-15 926 223
9 ماه 2020-05-15 926 223
1 سال 2020-08-18 926 223
1 سال و نیم 2021-02-16 926 223
2 سال 2021-08-18 926 223
بر اساس میانگین - دنبال کنندگان /روز - پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

#هشتگ‌های برتر

هشتگ‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8% کسب و کار اسلامی 2.38%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 17:35:53

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.