کسب و کار اسلامی

@kareslami

کسب و کار اسلامی

دنبال کننده

944

پست‌ها

223

مشارکت

2.27%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
2.27%
میانگین لایک‌ها
21.07
میانگین کامنت‌ها
0.37

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-05-04 Sat 927 - 3,302 - 204 -
2019-05-05 Sun 927 - 3,308 +6 206 +2
2019-05-07 Tue 931 +4 3,304 -4 209 +3
2019-05-09 Thu 936 +5 3,293 -11 210 +1
2019-05-13 Mon 948 +12 3,300 +7 213 +3
2019-05-15 Wed 945 -3 3,295 -5 213 -
2019-05-17 Fri 941 -4 3,292 -3 215 +2
2019-05-18 Sat 936 -5 3,292 - 215 -
2019-05-27 Mon 936 - 3,278 -14 222 +7
2019-05-28 Tue 936 - 3,275 -3 223 +1
2019-05-30 Thu 937 +1 3,274 -1 223 -
2019-06-10 Mon 934 -3 3,265 -9 223 -
2019-06-12 Wed 937 +3 3,261 -4 223 -
2019-06-14 Fri 940 +3 3,259 -2 223 -
2019-06-16 Sun 944 +4 3,260 +1 223 -
خلاصه مجموع +17 +19

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-17 944 223
30 روز 2019-07-17 974 253
60 روز 2019-08-16 1,004 283
3 ماه 2019-09-15 1,034 313
6 ماه 2019-12-14 1,124 403
9 ماه 2020-03-13 1,214 493
1 سال 2020-06-16 1,309 588
1 سال و نیم 2020-12-15 1,491 770
2 سال 2021-06-16 1,674 953
بر اساس میانگین +1 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

#هشتگ‌های برتر

هشتگ‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8% کسب و کار اسلامی 2.27%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:19

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.