اندیشه تشیع

@kalamema

اندیشه تشیع

دنبال کننده

2,344

پست‌ها

241

مشارکت

3.56%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
3.56%
میانگین لایک‌ها
67.67
میانگین کامنت‌ها
15.67

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-04-26 Fri 1,718 - 3,080 - 226 -
2019-04-30 Tue 1,724 +6 2,547 -533 226 -
2019-05-05 Sun 1,760 +36 2,368 -179 227 +1
2019-05-07 Tue 1,791 +31 2,370 +2 227 -
2019-05-09 Thu 1,841 +50 2,372 +2 228 +1
2019-05-13 Mon 1,924 +83 2,372 - 228 -
2019-05-14 Tue 1,928 +4 2,370 -2 228 -
2019-05-18 Sat 2,008 +80 2,341 -29 229 +1
2019-05-29 Wed 2,173 +165 2,292 -49 236 +7
2019-05-30 Thu 2,179 +6 2,291 -1 236 -
2019-06-06 Thu 2,223 +44 1,827 -464 238 +2
2019-06-08 Sat 2,227 +4 1,827 - 239 +1
2019-06-12 Wed 2,275 +48 2,201 +374 240 +1
2019-06-14 Fri 2,298 +23 2,187 -14 240 -
2019-06-16 Sun 2,344 +46 2,181 -6 241 +1
خلاصه مجموع +626 +15

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-16 2,344 241
30 روز 2019-07-16 2,764 271
60 روز 2019-08-15 3,184 301
3 ماه 2019-09-14 3,604 331
6 ماه 2019-12-13 4,864 421
9 ماه 2020-03-12 6,124 511
1 سال 2020-06-15 7,454 606
1 سال و نیم 2020-12-14 10,002 788
2 سال 2021-06-15 12,564 971
بر اساس میانگین +14 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

@منشن‌های برتر

منشن‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

#هشتگ‌های برتر

هشتگ‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% اندیشه تشیع 3.56%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:21

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.