اندیشه تشیع

@kalamema

اندیشه تشیع

دنبال کننده

2,272

پست‌ها

267

مشارکت

3.49%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
3.49%
میانگین لایک‌ها
63.37
میانگین کامنت‌ها
15.90

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-06-12 Wed 2,275 - 2,201 - 240 -
2019-06-14 Fri 2,298 +23 2,187 -14 240 -
2019-06-16 Sun 2,344 +46 2,181 -6 241 +1
2019-06-18 Tue 2,346 +2 2,175 -6 242 +1
2019-06-21 Fri 2,347 +1 2,175 - 242 -
2019-06-27 Thu 2,338 -9 2,165 -10 245 +3
2019-06-30 Sun 2,333 -5 2,167 +2 246 +1
2019-07-01 Mon 2,333 - 2,163 -4 246 -
2019-07-10 Wed 2,313 -20 2,160 -3 249 +3
2019-07-15 Mon 2,312 -1 2,157 -3 249 -
2019-07-17 Wed 2,311 -1 2,155 -2 249 -
2019-07-18 Thu 2,308 -3 2,154 -1 249 -
2019-08-02 Fri 2,279 -29 2,147 -7 260 +11
2019-08-07 Wed 2,270 -9 2,145 -2 262 +2
2019-08-19 Mon 2,272 +2 2,135 -10 267 +5
خلاصه مجموع -3 +27

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 2,272 267
30 روز 2019-09-18 2,272 297
60 روز 2019-10-18 2,272 327
3 ماه 2019-11-17 2,272 357
6 ماه 2020-02-15 2,272 447
9 ماه 2020-05-15 2,272 537
1 سال 2020-08-18 2,272 632
1 سال و نیم 2021-02-16 2,272 814
2 سال 2021-08-18 2,272 997
بر اساس میانگین - دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

@منشن‌های برتر

منشن‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

#هشتگ‌های برتر

هشتگ‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% اندیشه تشیع 3.49%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 16:45:36

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.