کج‌راهه؛ kajrahe

@kajrahe

کج‌راهه؛ kajrahe

پیج تخصصی عرفان تصوف معنویت
دنبال کننده

13,555

پست‌ها

161

مشارکت

3.29%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
3.29%
میانگین لایک‌ها
404.83
میانگین کامنت‌ها
41.43

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-07-09 Tue 13,558 - 2,113 - 130 -
2019-07-10 Wed 13,531 -27 2,138 +25 129 -1
2019-07-14 Sun 13,409 -122 1,665 -473 133 +4
2019-07-16 Tue 13,477 +68 1,760 +95 134 +1
2019-07-17 Wed 13,456 -21 1,810 +50 135 +1
2019-07-21 Sun 13,383 -73 1,881 +71 138 +3
2019-07-23 Tue 13,350 -33 1,987 +106 140 +2
2019-07-26 Fri 13,374 +24 2,246 +259 143 +3
2019-07-29 Mon 13,390 +16 2,491 +245 146 +3
2019-07-31 Wed 13,443 +53 2,800 +309 146 -
2019-08-03 Sat 13,466 +23 3,200 +400 148 +2
2019-08-07 Wed 13,482 +16 3,460 +260 151 +3
2019-08-10 Sat 13,572 +90 3,793 +333 154 +3
2019-08-16 Fri 13,570 -2 3,408 -385 159 +5
2019-08-19 Mon 13,555 -15 3,114 -294 161 +2
خلاصه مجموع -3 +31

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 13,555 161
30 روز 2019-09-18 13,555 191
60 روز 2019-10-18 13,555 221
3 ماه 2019-11-17 13,555 251
6 ماه 2020-02-15 13,555 341
9 ماه 2020-05-15 13,555 431
1 سال 2020-08-18 13,555 526
1 سال و نیم 2021-02-16 13,555 708
2 سال 2021-08-18 13,555 891
بر اساس میانگین - دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

@منشن‌های برتر

منشن‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4% کج‌راهه؛ kajrahe 3.29%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 16:28:07

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.