🔵 تاریخ حقیقی ایران

@ir_bastan

🔵 تاریخ حقیقی ایران

🔘 روشنگری‌ تاریخی 🔘 خدمات متقابل اسلام و ایران 🔘 زرتشت 🔘 زرتشتی‌گری 🔘 کورش و هخامنشیان . . 🔘 کانال تلگرام:
دنبال کننده

1,524

پست‌ها

17

مشارکت

6.87%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
6.87%
میانگین لایک‌ها
87.76
میانگین کامنت‌ها
16.88

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-04-01 Mon 1,543 - 4,226 - 12 -
2019-04-03 Wed 1,546 +3 4,219 -7 12 -
2019-04-04 Thu 1,548 +2 4,219 - 12 -
2019-05-07 Tue 1,519 -29 4,152 -67 12 -
2019-05-09 Thu 1,516 -3 4,149 -3 12 -
2019-05-14 Tue 1,525 +9 2,516 -1633 12 -
2019-05-30 Thu 1,533 +8 1,750 -766 14 +2
2019-05-31 Fri 1,532 -1 1,753 +3 15 +1
2019-06-01 Sat 1,537 +5 1,754 +1 15 -
2019-06-02 Sun 1,533 -4 1,754 - 15 -
2019-06-03 Mon 1,532 -1 1,752 -2 15 -
2019-06-04 Tue 1,529 -3 1,751 -1 16 +1
2019-06-11 Tue 1,524 -5 1,750 -1 17 +1
2019-06-12 Wed 1,525 +1 1,750 - 17 -
2019-06-16 Sun 1,524 -1 1,747 -3 17 -
خلاصه مجموع -19 +5

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-17 1,524 17
30 روز 2019-07-17 1,524 47
60 روز 2019-08-16 1,524 77
3 ماه 2019-09-15 1,524 107
6 ماه 2019-12-14 1,524 197
9 ماه 2020-03-13 1,524 287
1 سال 2020-06-16 1,524 382
1 سال و نیم 2020-12-15 1,524 564
2 سال 2021-06-16 1,524 747
بر اساس میانگین - دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

@منشن‌های برتر

منشن‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% 🔵 تاریخ حقیقی ایران 6.87%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:21

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.