تاریخ حقیقی ایران باستان

@ir_bastan

تاریخ حقیقی ایران باستان

🔵 ️ایران را دوست داریم. جان هم می‌دهیم. ولی آریایی‌گرایی و کورش‌پرستی را یک پروژه صهیونیستی در راستای استحاله هویتی ایرانیان می‌دانیم 🔴 کانال تلگرام
دنبال کننده

1,957

پست‌ها

76

مشارکت

9.22%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
9.22%
میانگین لایک‌ها
137.40
میانگین کامنت‌ها
42.97

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-07-18 Thu 1,515 - 51 - 44 -
2019-07-21 Sun 1,530 +15 50 -1 51 +7
2019-07-25 Thu 1,681 +151 31 -19 55 +4
2019-07-26 Fri 1,746 +65 31 - 55 -
2019-07-29 Mon 1,771 +25 31 - 56 +1
2019-07-31 Wed 1,765 -6 32 +1 58 +2
2019-08-02 Fri 1,764 -1 35 +3 60 +2
2019-08-04 Sun 1,783 +19 35 - 62 +2
2019-08-06 Tue 1,815 +32 36 +1 64 +2
2019-08-07 Wed 1,817 +2 37 +1 64 -
2019-08-10 Sat 1,828 +11 35 -2 64 -
2019-08-15 Thu 1,888 +60 34 -1 67 +3
2019-08-16 Fri 1,920 +32 34 - 68 +1
2019-08-18 Sun 1,926 +6 34 - 69 +1
2019-08-19 Mon 1,957 +31 35 +1 76 +7
خلاصه مجموع +442 +32

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 1,957 76
30 روز 2019-09-18 2,437 136
60 روز 2019-10-18 2,917 196
3 ماه 2019-11-17 3,397 256
6 ماه 2020-02-15 4,837 436
9 ماه 2020-05-15 6,277 616
1 سال 2020-08-18 7,797 806
1 سال و نیم 2021-02-16 10,709 1,170
2 سال 2021-08-18 13,637 1,536
بر اساس میانگین +16 دنبال کنندگان /روز +2 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

@منشن‌های برتر

منشن‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% تاریخ حقیقی ایران باستان 9.22%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 17:27:54

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.