هم پای خانواده

@hampaye_khanevadeh

هم پای خانواده

دنبال کننده

580

پست‌ها

76

مشارکت

16.96%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
16.96%
میانگین لایک‌ها
82.00
میانگین کامنت‌ها
16.37

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-05-18 Sat 593 - 327 - 76 -
2019-05-26 Sun 585 -8 327 - 76 -
2019-05-30 Thu 584 -1 326 -1 76 -
2019-06-12 Wed 580 -4 326 - 76 -
2019-06-13 Thu 579 -1 325 -1 76 -
2019-06-14 Fri 580 +1 325 - 76 -
2019-06-16 Sun 580 - 325 - 76 -
خلاصه مجموع -13 -

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-16 580 76
30 روز 2019-07-16 580 76
60 روز 2019-08-15 580 76
3 ماه 2019-09-14 580 76
6 ماه 2019-12-13 580 76
9 ماه 2020-03-12 580 76
1 سال 2020-06-15 580 76
1 سال و نیم 2020-12-14 580 76
2 سال 2021-06-15 580 76
بر اساس میانگین - دنبال کنندگان /روز - پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8% هم پای خانواده 16.96%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:39

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.