هم پای خانواده

@hampaye_khanevadeh

هم پای خانواده

دنبال کننده

561

پست‌ها

76

مشارکت

17.48%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
17.48%
میانگین لایک‌ها
81.67
میانگین کامنت‌ها
16.37

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-05-18 Sat 593 - 327 - 76 -
2019-05-26 Sun 585 -8 327 - 76 -
2019-05-30 Thu 584 -1 326 -1 76 -
2019-06-12 Wed 580 -4 326 - 76 -
2019-06-13 Thu 579 -1 325 -1 76 -
2019-06-14 Fri 580 +1 325 - 76 -
2019-06-16 Sun 580 - 325 - 76 -
2019-06-25 Tue 577 -3 323 -2 76 -
2019-07-09 Tue 572 -5 325 +2 76 -
2019-07-18 Thu 569 -3 324 -1 76 -
2019-07-24 Wed 569 - 324 - 76 -
2019-07-30 Tue 566 -3 325 +1 76 -
2019-08-11 Sun 563 -3 324 -1 76 -
2019-08-18 Sun 561 -2 325 +1 76 -
خلاصه مجموع -32 -

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 561 76
30 روز 2019-09-18 561 76
60 روز 2019-10-18 561 76
3 ماه 2019-11-17 561 76
6 ماه 2020-02-15 561 76
9 ماه 2020-05-15 561 76
1 سال 2020-08-18 561 76
1 سال و نیم 2021-02-16 561 76
2 سال 2021-08-18 561 76
بر اساس میانگین - دنبال کنندگان /روز - پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8% هم پای خانواده 17.48%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-18 22:26:44

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.