همپای خانواده

@hampay_khanevadeh

همپای خانواده

دنبال کننده

23,757

پست‌ها

1,503

مشارکت

0.60%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
0.60%
میانگین لایک‌ها
139.70
میانگین کامنت‌ها
1.90

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-07-07 Sun 22,840 - 7,336 - 1,445 -
2019-07-08 Mon 22,837 -3 7,149 -187 1,447 +2
2019-07-10 Wed 22,902 +65 7,286 +137 1,450 +3
2019-07-11 Thu 22,938 +36 7,202 -84 1,451 +1
2019-07-13 Sat 23,006 +68 7,296 +94 1,451 -
2019-07-14 Sun 23,068 +62 7,055 -241 1,453 +2
2019-07-16 Tue 23,187 +119 7,243 +188 1,454 +1
2019-07-17 Wed 23,275 +88 7,267 +24 1,455 +1
2019-07-19 Fri 23,359 +84 6,901 -366 1,458 +3
2019-07-21 Sun 23,375 +16 6,709 -192 1,461 +3
2019-08-02 Fri 23,526 +151 7,201 +492 1,479 +18
2019-08-07 Wed 23,531 +5 7,130 -71 1,485 +6
2019-08-11 Sun 23,611 +80 6,993 -137 1,491 +6
2019-08-13 Tue 23,608 -3 7,078 +85 1,492 +1
2019-08-19 Mon 23,757 +149 7,263 +185 1,503 +11
خلاصه مجموع +917 +58

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 23,757 1,503
30 روز 2019-09-18 24,417 1,563
60 روز 2019-10-18 25,077 1,623
3 ماه 2019-11-17 25,737 1,683
6 ماه 2020-02-15 27,717 1,863
9 ماه 2020-05-15 29,697 2,043
1 سال 2020-08-18 31,787 2,233
1 سال و نیم 2021-02-16 35,791 2,597
2 سال 2021-08-18 39,817 2,963
بر اساس میانگین +22 دنبال کنندگان /روز +2 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4% همپای خانواده 0.60%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 16:29:01

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.