عرفان های نوظهور

@erfan_nozhoor

عرفان های نوظهور

عضو کانال تلگرامی ما شوید: @n_erfanha
دنبال کننده

5,359

پست‌ها

356

مشارکت

2.92%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
2.92%
میانگین لایک‌ها
120.93
میانگین کامنت‌ها
35.43

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-04-28 Sun 4,841 - 7,496 - 338 -
2019-04-30 Tue 4,871 +30 7,498 +2 338 -
2019-05-02 Thu 4,898 +27 7,498 - 338 -
2019-05-05 Sun 4,919 +21 7,483 -15 338 -
2019-05-07 Tue 4,957 +38 7,498 +15 341 +3
2019-05-09 Thu 4,985 +28 7,495 -3 341 -
2019-05-10 Fri 4,997 +12 7,497 +2 341 -
2019-05-17 Fri 5,065 +68 7,489 -8 347 +6
2019-05-29 Wed 5,244 +179 7,497 +8 350 +3
2019-05-30 Thu 5,243 -1 7,497 - 351 +1
2019-06-02 Sun 5,250 +7 7,214 -283 351 -
2019-06-06 Thu 5,254 +4 7,253 +39 352 +1
2019-06-12 Wed 5,288 +34 7,475 +222 356 +4
2019-06-14 Fri 5,343 +55 7,499 +24 356 -
2019-06-16 Sun 5,359 +16 7,495 -4 356 -
خلاصه مجموع +518 +18

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-17 5,359 356
30 روز 2019-07-17 5,719 386
60 روز 2019-08-16 6,079 416
3 ماه 2019-09-15 6,439 446
6 ماه 2019-12-14 7,519 536
9 ماه 2020-03-13 8,599 626
1 سال 2020-06-16 9,739 721
1 سال و نیم 2020-12-15 11,923 903
2 سال 2021-06-16 14,119 1,086
بر اساس میانگین +12 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

@منشن‌های برتر

منشن‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

#هشتگ‌های برتر

هشتگ‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4% عرفان های نوظهور 2.92%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:21

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.