عرفان های نوظهور

@erfan_nozhoor

عرفان های نوظهور

عضو کانال تلگرامی ما شوید: @n_erfanha
دنبال کننده

5,350

پست‌ها

388

مشارکت

3.44%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
3.44%
میانگین لایک‌ها
111.33
میانگین کامنت‌ها
72.77

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-05-30 Thu 5,243 - 7,497 - 351 -
2019-06-02 Sun 5,250 +7 7,214 -283 351 -
2019-06-06 Thu 5,254 +4 7,253 +39 352 +1
2019-06-12 Wed 5,288 +34 7,475 +222 356 +4
2019-06-14 Fri 5,343 +55 7,499 +24 356 -
2019-06-16 Sun 5,359 +16 7,495 -4 356 -
2019-06-19 Wed 5,354 -5 7,495 - 359 +3
2019-06-21 Fri 5,373 +19 7,500 +5 359 -
2019-06-26 Wed 5,390 +17 7,238 -262 362 +3
2019-07-10 Wed 5,397 +7 6,867 -371 372 +10
2019-07-18 Thu 5,380 -17 6,855 -12 374 +2
2019-07-29 Mon 5,368 -12 6,930 +75 384 +10
2019-08-02 Fri 5,368 - 6,917 -13 385 +1
2019-08-09 Fri 5,361 -7 6,900 -17 387 +2
2019-08-19 Mon 5,350 -11 6,883 -17 388 +1
خلاصه مجموع +107 +37

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 5,350 388
30 روز 2019-09-18 5,410 418
60 روز 2019-10-18 5,470 448
3 ماه 2019-11-17 5,530 478
6 ماه 2020-02-15 5,710 568
9 ماه 2020-05-15 5,890 658
1 سال 2020-08-18 6,080 753
1 سال و نیم 2021-02-16 6,444 935
2 سال 2021-08-18 6,810 1,118
بر اساس میانگین +2 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

@منشن‌های برتر

منشن‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4% عرفان های نوظهور 3.44%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 17:25:11

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.