محمد بختیاری

@bakhtiari.moh

محمد بختیاری

#مادرم ، دوست دارم چون کبوتری بر پنجره قلبت بنشینم و بال فروتنی بر زمین بیفکنم. #دوستت_دارم ...
دنبال کننده

13,628

پست‌ها

572

مشارکت

13.13%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
13.13%
میانگین لایک‌ها
1,779.23
میانگین کامنت‌ها
10.40

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-05-05 Sun 13,674 - 7,473 - 572 -
2019-05-07 Tue 13,674 - 7,468 -5 572 -
2019-05-08 Wed 13,668 -6 7,467 -1 572 -
2019-05-15 Wed 13,666 -2 7,444 -23 572 -
2019-05-16 Thu 13,661 -5 7,437 -7 572 -
2019-05-17 Fri 13,661 - 7,438 +1 572 -
2019-05-25 Sat 13,660 -1 7,415 -23 572 -
2019-05-26 Sun 13,660 - 7,414 -1 572 -
2019-05-30 Thu 13,654 -6 7,409 -5 572 -
2019-06-03 Mon 13,658 +4 7,406 -3 572 -
2019-06-04 Tue 13,654 -4 7,406 - 572 -
2019-06-05 Wed 13,654 - 7,406 - 572 -
2019-06-08 Sat 13,639 -15 7,395 -11 572 -
2019-06-13 Thu 13,632 -7 7,380 -15 572 -
2019-06-16 Sun 13,628 -4 7,370 -10 572 -
خلاصه مجموع -46 -

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-16 13,628 572
30 روز 2019-07-16 13,598 572
60 روز 2019-08-15 13,568 572
3 ماه 2019-09-14 13,538 572
6 ماه 2019-12-13 13,448 572
9 ماه 2020-03-12 13,358 572
1 سال 2020-06-15 13,263 572
1 سال و نیم 2020-12-14 13,081 572
2 سال 2021-06-15 12,898 572
بر اساس میانگین -1 دنبال کنندگان /روز - پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4% محمد بختیاری 13.13%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:19

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.