محمد بختیاری

@bakhtiari.moh

محمد بختیاری

#مادرم ، دوست دارم چون کبوتری بر پنجره قلبت بنشینم و بال فروتنی بر زمین بیفکنم. #دوستت_دارم ...
دنبال کننده

13,474

پست‌ها

633

مشارکت

0.37%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
0.37%
میانگین لایک‌ها
49.67
میانگین کامنت‌ها
0.10

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-06-24 Mon 13,621 - 7,367 - 572 -
2019-06-28 Fri 13,619 -2 7,353 -14 572 -
2019-07-09 Tue 13,611 -8 7,339 -14 573 +1
2019-07-10 Wed 13,612 +1 7,342 +3 573 -
2019-07-15 Mon 13,603 -9 7,241 -101 573 -
2019-07-18 Thu 13,596 -7 6,601 -640 573 -
2019-07-19 Fri 13,594 -2 6,595 -6 573 -
2019-07-21 Sun 13,595 +1 6,361 -234 573 -
2019-07-26 Fri 13,576 -19 5,680 -681 573 -
2019-08-01 Thu 13,569 -7 5,312 -368 573 -
2019-08-02 Fri 13,565 -4 5,178 -134 573 -
2019-08-10 Sat 13,550 -15 4,570 -608 573 -
2019-08-16 Fri 13,492 -58 4,562 -8 610 +37
2019-08-17 Sat 13,476 -16 4,562 - 633 +23
2019-08-19 Mon 13,474 -2 4,599 +37 633 -
خلاصه مجموع -147 +61

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 13,474 633
30 روز 2019-09-18 13,414 693
60 روز 2019-10-18 13,354 753
3 ماه 2019-11-17 13,294 813
6 ماه 2020-02-15 13,114 993
9 ماه 2020-05-15 12,934 1,173
1 سال 2020-08-18 12,744 1,363
1 سال و نیم 2021-02-16 12,380 1,727
2 سال 2021-08-18 12,014 2,093
بر اساس میانگین -2 دنبال کنندگان /روز +2 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

#هشتگ‌های برتر

هشتگ‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4% محمد بختیاری 0.37%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 14:31:17

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.