🌿 آیه های زندگی 🏠

@ayehezendegi

🌿 آیه های زندگی 🏠

یاعلی مدد 💥 کپی ازاد 💟 پیج دوم ما جهت پاسخگویی 👇 🌿 طلبه پاسخگو 👇
دنبال کننده

5,446

پست‌ها

261

مشارکت

1.90%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
1.90%
میانگین لایک‌ها
102.43
میانگین کامنت‌ها
0.93

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-04-24 Wed 3,982 - 7,349 - 232 -
2019-04-26 Fri 4,043 +61 7,344 -5 233 +1
2019-05-05 Sun 4,418 +375 7,431 +87 243 +10
2019-05-07 Tue 4,487 +69 7,499 +68 247 +4
2019-05-08 Wed 4,501 +14 7,504 +5 248 +1
2019-05-09 Thu 4,550 +49 7,499 -5 248 -
2019-05-14 Tue 4,721 +171 7,500 +1 254 +6
2019-05-15 Wed 4,737 +16 7,500 - 255 +1
2019-05-18 Sat 4,838 +101 7,493 -7 260 +5
2019-05-28 Tue 5,098 +260 7,493 - 260 -
2019-05-30 Thu 5,115 +17 7,502 +9 260 -
2019-06-03 Mon 5,145 +30 7,121 -381 260 -
2019-06-11 Tue 5,268 +123 7,283 +162 260 -
2019-06-12 Wed 5,275 +7 7,291 +8 260 -
2019-06-16 Sun 5,446 +171 7,496 +205 261 +1
خلاصه مجموع +1464 +29

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-17 5,446 261
30 روز 2019-07-17 6,346 291
60 روز 2019-08-16 7,246 321
3 ماه 2019-09-15 8,146 351
6 ماه 2019-12-14 10,846 441
9 ماه 2020-03-13 13,546 531
1 سال 2020-06-16 16,396 626
1 سال و نیم 2020-12-15 21,856 808
2 سال 2021-06-16 27,346 991
بر اساس میانگین +30 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4% 🌿 آیه های زندگی 🏠 1.90%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:21

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.