🌿 آیه های زندگی 🏠

@ayehezendegi

🌿 آیه های زندگی 🏠

یاعلی مدد 💥 کپی ازاد 💟 پیج دوم ما جهت پاسخگویی 👇 🌿 طلبه پاسخگو 👇
دنبال کننده

5,419

پست‌ها

285

مشارکت

2.22%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
2.22%
میانگین لایک‌ها
118.80
میانگین کامنت‌ها
1.53

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-06-03 Mon 5,145 - 7,121 - 260 -
2019-06-11 Tue 5,268 +123 7,283 +162 260 -
2019-06-12 Wed 5,275 +7 7,291 +8 260 -
2019-06-16 Sun 5,446 +171 7,496 +205 261 +1
2019-06-21 Fri 5,483 +37 7,388 -108 261 -
2019-06-24 Mon 5,480 -3 7,080 -308 261 -
2019-06-26 Wed 5,467 -13 6,871 -209 261 -
2019-07-08 Mon 5,447 -20 5,874 -997 264 +3
2019-07-09 Tue 5,443 -4 5,869 -5 265 +1
2019-07-15 Mon 5,435 -8 5,863 -6 265 -
2019-07-22 Mon 5,440 +5 5,861 -2 270 +5
2019-08-01 Thu 5,423 -17 5,857 -4 280 +10
2019-08-04 Sun 5,429 +6 5,857 - 281 +1
2019-08-11 Sun 5,421 -8 5,843 -14 285 +4
2019-08-19 Mon 5,419 -2 5,835 -8 285 -
خلاصه مجموع +274 +25

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 5,419 285
30 روز 2019-09-18 5,569 315
60 روز 2019-10-18 5,719 345
3 ماه 2019-11-17 5,869 375
6 ماه 2020-02-15 6,319 465
9 ماه 2020-05-15 6,769 555
1 سال 2020-08-18 7,244 650
1 سال و نیم 2021-02-16 8,154 832
2 سال 2021-08-18 9,069 1,015
بر اساس میانگین +5 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4% 🌿 آیه های زندگی 🏠 2.22%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 17:39:35

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.