احکام گرام

@ahkam_gram

احکام گرام

کارشناس و پاسخ گوی احکام شرعی
دنبال کننده

612

پست‌ها

44

مشارکت

8.05%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
8.05%
میانگین لایک‌ها
46.53
میانگین کامنت‌ها
2.73

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-05-08 Wed 570 - 3,805 - 40 -
2019-05-09 Thu 564 -6 3,806 +1 41 +1
2019-05-13 Mon 569 +5 3,803 -3 41 -
2019-05-14 Tue 568 -1 3,801 -2 42 +1
2019-05-17 Fri 572 +4 3,800 -1 42 -
2019-05-27 Mon 600 +28 3,794 -6 42 -
2019-05-30 Thu 614 +14 3,791 -3 42 -
2019-06-01 Sat 613 -1 3,787 -4 43 +1
2019-06-04 Tue 612 -1 3,784 -3 43 -
2019-06-05 Wed 612 - 3,786 +2 43 -
2019-06-06 Thu 614 +2 3,784 -2 43 -
2019-06-07 Fri 613 -1 3,784 - 43 -
2019-06-12 Wed 616 +3 3,781 -3 44 +1
2019-06-14 Fri 615 -1 3,778 -3 44 -
2019-06-16 Sun 612 -3 3,777 -1 44 -
خلاصه مجموع +42 +4

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-16 612 44
30 روز 2019-07-16 672 74
60 روز 2019-08-15 732 104
3 ماه 2019-09-14 792 134
6 ماه 2019-12-13 972 224
9 ماه 2020-03-12 1,152 314
1 سال 2020-06-15 1,342 409
1 سال و نیم 2020-12-14 1,706 591
2 سال 2021-06-15 2,072 774
بر اساس میانگین +2 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8% احکام گرام 8.05%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:28

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.