احکام گرام

@ahkam_gram

احکام گرام

کارشناس و پاسخ گوی احکام شرعی کانال احکام گرام در ایتا @ahkam_gram
دنبال کننده

869

پست‌ها

53

مشارکت

6.78%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
6.78%
میانگین لایک‌ها
56.40
میانگین کامنت‌ها
2.53

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-07-10 Wed 683 - 4,257 - 47 -
2019-07-16 Tue 698 +15 4,251 -6 48 +1
2019-07-17 Wed 699 +1 4,250 -1 48 -
2019-07-19 Fri 709 +10 4,386 +136 49 +1
2019-07-23 Tue 857 +148 3,426 -960 51 +2
2019-07-24 Wed 860 +3 2,239 -1187 51 -
2019-07-28 Sun 865 +5 1,085 -1154 53 +2
2019-07-31 Wed 866 +1 1,083 -2 53 -
2019-08-05 Mon 869 +3 1,081 -2 53 -
2019-08-06 Tue 868 -1 1,081 - 53 -
2019-08-10 Sat 870 +2 1,080 -1 53 -
2019-08-14 Wed 866 -4 1,077 -3 53 -
2019-08-15 Thu 865 -1 1,076 -1 53 -
2019-08-18 Sun 868 +3 1,076 - 53 -
2019-08-19 Mon 869 +1 1,075 -1 53 -
خلاصه مجموع +186 +6

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 869 53
30 روز 2019-09-18 1,049 83
60 روز 2019-10-18 1,229 113
3 ماه 2019-11-17 1,409 143
6 ماه 2020-02-15 1,949 233
9 ماه 2020-05-15 2,489 323
1 سال 2020-08-18 3,059 418
1 سال و نیم 2021-02-16 4,151 600
2 سال 2021-08-18 5,249 783
بر اساس میانگین +6 دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8% احکام گرام 6.78%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 16:51:47

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.