احکام

@ahkam_din1

احکام

ادرس سایت ما#احکام#فتاوا#احکام_شرعی#احکام_شرعی_مصور
دنبال کننده

27,712

پست‌ها

540

مشارکت

0.18%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
0.18%
میانگین لایک‌ها
50.27
میانگین کامنت‌ها
0.50

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-05-30 Thu 27,419 - 3,088 - 417 -
2019-06-11 Tue 27,421 +2 3,076 -12 443 +26
2019-06-12 Wed 27,421 - 3,075 -1 443 -
2019-06-15 Sat 27,429 +8 3,075 - 443 -
2019-06-16 Sun 27,434 +5 3,074 -1 446 +3
2019-06-18 Tue 27,447 +13 3,072 -2 450 +4
2019-06-29 Sat 27,526 +79 3,738 +666 479 +29
2019-07-01 Mon 27,546 +20 3,827 +89 485 +6
2019-07-11 Thu 27,569 +23 3,818 -9 503 +18
2019-07-22 Mon 27,677 +108 3,243 -575 514 +11
2019-07-24 Wed 27,686 +9 1,877 -1366 517 +3
2019-07-30 Tue 27,682 -4 671 -1206 525 +8
2019-08-02 Fri 27,684 +2 672 +1 528 +3
2019-08-17 Sat 27,711 +27 667 -5 537 +9
2019-08-19 Mon 27,712 +1 670 +3 540 +3
خلاصه مجموع +293 +123

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 27,712 540
30 روز 2019-09-18 27,862 600
60 روز 2019-10-18 28,012 660
3 ماه 2019-11-17 28,162 720
6 ماه 2020-02-15 28,612 900
9 ماه 2020-05-15 29,062 1,080
1 سال 2020-08-18 29,537 1,270
1 سال و نیم 2021-02-16 30,447 1,634
2 سال 2021-08-18 31,362 2,000
بر اساس میانگین +5 دنبال کنندگان /روز +2 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

@منشن‌های برتر

منشن‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4% احکام 0.18%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 16:28:48

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.