احکام

@ahkam_din1

احکام

ادرس سایت ما#احکام#فتاوا#احکام_شرعی#احکام_شرعی_مصور
دنبال کننده

27,434

پست‌ها

446

مشارکت

0.19%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
0.19%
میانگین لایک‌ها
52.67
میانگین کامنت‌ها
0.63

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-04-18 Thu 27,228 - 3,137 - 385 -
2019-04-20 Sat 27,229 +1 3,115 -22 385 -
2019-04-24 Wed 27,239 +10 3,113 -2 387 +2
2019-04-26 Fri 27,251 +12 3,106 -7 389 +2
2019-05-05 Sun 27,286 +35 3,101 -5 401 +12
2019-05-06 Mon 27,288 +2 3,099 -2 401 -
2019-05-07 Tue 27,287 -1 3,098 -1 401 -
2019-05-08 Wed 27,289 +2 3,098 - 401 -
2019-05-09 Thu 27,299 +10 3,098 - 403 +2
2019-05-17 Fri 27,341 +42 3,097 -1 413 +10
2019-05-30 Thu 27,419 +78 3,088 -9 417 +4
2019-06-11 Tue 27,421 +2 3,076 -12 443 +26
2019-06-12 Wed 27,421 - 3,075 -1 443 -
2019-06-15 Sat 27,429 +8 3,075 - 443 -
2019-06-16 Sun 27,434 +5 3,074 -1 446 +3
خلاصه مجموع +206 +61

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-16 27,434 446
30 روز 2019-07-16 27,554 506
60 روز 2019-08-15 27,674 566
3 ماه 2019-09-14 27,794 626
6 ماه 2019-12-13 28,154 806
9 ماه 2020-03-12 28,514 986
1 سال 2020-06-15 28,894 1,176
1 سال و نیم 2020-12-14 29,622 1,540
2 سال 2021-06-15 30,354 1,906
بر اساس میانگین +4 دنبال کنندگان /روز +2 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4% احکام 0.19%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:38

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.