agh_amoo

@agh_amoo2

agh_amoo

عموی همه خفنااااا !!!! خیلی هم خوش اشتها 🍖🍗🍔🌮🍕
دنبال کننده

2,372

پست‌ها

300

مشارکت

5.09%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
5.09%
میانگین لایک‌ها
112.83
میانگین کامنت‌ها
7.93

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-04-26 Fri 1,097 - 2,681 - 217 -
2019-04-27 Sat 1,096 -1 2,617 -64 217 -
2019-05-04 Sat 1,226 +130 2,360 -257 226 +9
2019-05-05 Sun 1,225 -1 2,357 -3 226 -
2019-05-07 Tue 1,290 +65 2,493 +136 230 +4
2019-05-09 Thu 1,343 +53 2,608 +115 232 +2
2019-05-11 Sat 1,429 +86 2,768 +160 239 +7
2019-05-14 Tue 1,531 +102 2,959 +191 247 +8
2019-05-15 Wed 1,556 +25 3,007 +48 248 +1
2019-05-16 Thu 1,584 +28 3,027 +20 251 +3
2019-05-17 Fri 1,616 +32 3,089 +62 251 -
2019-05-30 Thu 2,043 +427 3,559 +470 267 +16
2019-06-04 Tue 2,149 +106 3,327 -232 282 +15
2019-06-12 Wed 2,225 +76 3,446 +119 293 +11
2019-06-16 Sun 2,372 +147 3,662 +216 300 +7
خلاصه مجموع +1275 +83

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-17 2,372 300
30 روز 2019-07-17 3,152 360
60 روز 2019-08-16 3,932 420
3 ماه 2019-09-15 4,712 480
6 ماه 2019-12-14 7,052 660
9 ماه 2020-03-13 9,392 840
1 سال 2020-06-16 11,862 1,030
1 سال و نیم 2020-12-15 16,594 1,394
2 سال 2021-06-16 21,352 1,760
بر اساس میانگین +26 دنبال کنندگان /روز +2 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

@منشن‌های برتر

منشن‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% agh_amoo 5.09%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:21

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.