آق عمو۲

@agh_amoo2

آق عمو۲

عموی همه خفنااااا !!!! خیلی هم خوش اشتها 🍖🍗🍔🌮🍕
دنبال کننده

3,386

پست‌ها

496

مشارکت

3.03%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
3.03%
میانگین لایک‌ها
99.10
میانگین کامنت‌ها
3.67

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-06-19 Wed 2,440 - 3,824 - 302 -
2019-06-21 Fri 2,486 +46 3,956 +132 305 +3
2019-06-28 Fri 2,549 +63 3,453 -503 306 +1
2019-07-09 Tue 2,522 -27 2,878 -575 314 +8
2019-07-11 Thu 2,529 +7 2,878 - 315 +1
2019-07-15 Mon 2,537 +8 2,867 -11 327 +12
2019-07-18 Thu 2,535 -2 2,861 -6 335 +8
2019-07-28 Sun 3,028 +493 725 -2136 384 +49
2019-07-31 Wed 3,203 +175 448 -277 410 +26
2019-08-01 Thu 3,262 +59 388 -60 412 +2
2019-08-03 Sat 3,331 +69 171 -217 423 +11
2019-08-07 Wed 3,342 +11 1 -170 443 +20
2019-08-12 Mon 3,343 +1 1 - 471 +28
2019-08-17 Sat 3,362 +19 0 -1 491 +20
2019-08-19 Mon 3,386 +24 0 - 496 +5
خلاصه مجموع +946 +194

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-08-19 3,386 496
30 روز 2019-09-18 3,896 616
60 روز 2019-10-18 4,406 736
3 ماه 2019-11-17 4,916 856
6 ماه 2020-02-15 6,446 1,216
9 ماه 2020-05-15 7,976 1,576
1 سال 2020-08-18 9,591 1,956
1 سال و نیم 2021-02-16 12,685 2,684
2 سال 2021-08-18 15,796 3,416
بر اساس میانگین +17 دنبال کنندگان /روز +4 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% آق عمو۲ 3.03%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-08-19 00:19:03

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.